Hvordan man identificerer signaler for beslutningstagning